Samen onderweg naar een aardgasvrij Nederland.

Visie Jalo.

Het aardasgebruik in Nederland moet afnemen tot nagenoeg nul in 2050. Houtpellets bieden een duurzaam en hoogwaardig alternatief, dat makkelijk geïmplementeerd kan worden in de huidige warmte- infrastructuur. Jalo ziet de potentie van biopellets als duurzame warmtebron, naast andere energievormen zoals geothermie, biogas, warmtepompen en zonne-energie.

Missie Jalo.

Jalo converteert laagwaardige biomassa in hoogwaardige biopellets, in een gesloten systeem zonder afvalstromen. We maken gebruik van lokaal beschikbare biomassa en zetten de biopellets bij voorkeur lokaal af. Zo zorgen wij voor een duurzame kringloop.

Ontstaan.

Entrepreneur Jan Demmer ziet het als zijn opdracht om actief mee te werken aan de energietransitie, en zo de aarde op een verantwoorde manier door te geven aan een volgende generatie. Als voormalig ecologisch agrarisch ondernemer (350 melkkoeien en 800 hectare land) weet hij goed wat rentmeesterschap inhoudt. Die kennis en ervaring kwamen goed van pas bij het ontwikkelen van Nederpellets.

Vanuit de vraag ‘Kunnen we houtpellets produceren op een duurzame en circulaire manier?’ ontstond een zoektocht die een tien jaar in beslag nam. Met vallen en opstaan ontwikkelde Jan, met hulp van zijn netwerk, een uniek en uiterst duurzaam productieproces. De techniek werd verfijnd, partners raakten enthousiast, de locatie voor de pelletfabriek werd gevonden en vergunning, afzet en financiering geregeld. Jan wist de unieke koppeling te maken tussen pelletproductie, CO2 capture érestwarmte-afzet waardoor het totale concept ontzettend goed scoort op de duurzaamheidsladder. Dit is recentelijk onderzocht en bevestigd door RoyalHaskoning.

In 2021 zullen de eerste Nederpellets van de band rollen.

Verwarmen met een goed gevoel.

Download rapport
RoyalHaskoning

Jalo Biopellets BV

XL Businesspark
Darwin 17
7609 RL Almelo

Jalo biedt een lokaal, duurzaam en circulair alternatief voor aardgas: Nederpellets.

© Jalo Biopellets • Alle rechten voorbehouden • webdesign by Brandsz.nl