Nederpellets: brandstof van de toekomst.

Duurzame houtpellets zijn schoon en compact, geven een comfortabele warmte en worden van verantwoorde grondstoffen gemaakt. Voor veel Scandinaviers reden genoeg om ze veel te gebruiken en ze brandstof van de toekomst te noemen.

Marktaandeel biopellets blijft stijgen.

Houtpellets zijn al 25 jaar op de markt en het marktaandeel stijgt nog steeds. In het productieproces worden nog altijd verbeteringen aangebracht, doordat engineers wereldwijd hun kennis met elkaar delen. Zo zijn de eerste pelletvergassers al op de markt die de verbranding van biomassa schoner en efficiënter gaan maken. Jalo schat in dat binnen 10 jaar houtpellets net zo schoon verbrand kunnen worden als aardgas!

Koffie-afval als brandstof?

Jalo staat open voor samenwerkingen die het productieproces nóg verder verbeteren. Zo benaderde een Almelose koffie-ondernemer ons met de vraag of wij iets kunnen met 50 ton geperste koffieschalen. Jalo onderzoekt of deze ingezet kunnen worden bij voor het produceren van warmte om de biomassa te drogen. 

70% minder fijnstof.

Jalo werkt samen met een geautoriseerde partij aan het terugdringen van de uitstoot van fijnstof, met maar liefst 70%. Wanneer we alle pelletkachels en CV’s standaard kunnen uitrusten met een elektrostatisch stoffilter, daalt de fijnstofemissie van Jalo van 42 naar 13 ton per jaar.

Het terugdringen van de uitstoot van fijnstof, met maar liefst 70%.

100 fte werkgelegenheid.

Als steeds meer bedrijven en woningen van aardgas overstappen op biopellets, ontstaat er op verschillende plekken werkgelegenheid. Zo moeten de installaties en pelletkachels in woningen (potentieel 54.000 wooneenheden per jaar) regelmatig onderhouden worden. Daarnaast is duurzaam landschapsbeheer mensenwerk. Als we zorgen dat onze landschappen preciezer, op grotere schaal en met meer regelmatig beheerd worden, ontstaan er banen. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor lager geschoolde professionals. Naar verwachting gaat het dan al gauw om 100 fte extra in die duurzame biomassa-keten, waar Jalo deel van uitmaakt.

Groener Overijssel.

Jalo wil ten minste 10% van de jaarlijkse nettowinst besteden aan het aanplanten van nieuwe bomen in het landschap in Overijssel. Biomassa afkomstig uit deze bossen – uiteraard duurzaam beheerd – wordt ingezet voor de productie van Nederpellets.

Ik zie ook kansen

Klinkt veelbelovend! Houd me op de hoogte.

Ik heb interesse in:

Het servicecontractWerken bij JaloNederpellets bestellenBiomassa leveren

Jalo Biopellets BV

XL Businesspark
Darwin 17
7609 RL Almelo

Jalo biedt een lokaal, duurzaam en circulair alternatief voor aardgas: Nederpellets.

© Jalo Biopellets • Alle rechten voorbehouden • webdesign by Brandsz.nl