Minder CO2 dankzij Jalo.

We hebben het na laten meten.

  meer groene CO2, mindere grijze CO2

  jaarlijks 240.000 ton CO2 minder in de atmosfeer

  proces Jalo uniek in de wereld

Een negatieve carbon footprint betekent dat Jalo én alle gebruikers van Nederpellets actief bijdragen aan het verlagen van het CO2-gehalte in de atmosfeer! Zonder Jalo bevat de atmosfeer dus meer CO2 dan met Jalo. Hoe zit dat?

1. We vangen de CO2 die vrijkomt op.

Voor de productie van Nederpellets is warmte nodig. Deze warmte wekken we op met een speciale biomassaketel, waarin we (laagwaardige) biomassa verbranden. Bij die verbranding komt CO2 vrij. Jalo vangt dit gas op en voorkomt zo dat ‘t in de atmosfeer terecht komt. In vloeibare vorm gaat het vervolgens naar ondernemers in de glastuinbouw en de foodgrade sector – als groene CO2. Zij hoeven daardoor minder grijze CO2 (die uit fossiele brandstoffen komt) te gebruiken en verlagen zo hun uitstoot van broeikasgassen.

Voor het opvangen van de CO2 is warmte nodig, we gebruiken hiervoor 70% van onze eigen restwarmte (uit het droogproces).

2. We gebruiken de restwarmte meerdere malen opnieuw.

Bij de productie van Nederpellets komt restwarmte vrij. Een groot deel daarvan (70%) gebruiken we eerst zelf voor de winning van groene CO2. Bij dat proces komt ook weer restwarmte vrij. Die warmte, samen met de resterende 30% uit het eerdere productieproces, leveren we aan woningen en bedrijven. Hiermee besparen we gezamenlijk een flinke hoeveelheid aardgas. 

Unieke negatieve carbon footprint. 

Het uitgekiende productieproces van Jalo is onderzocht door Royal Haskoning. Deze engineers hebben berekend dat Jalo een negatieve Carbon footprint realiseert van maar liefst 2000 kg CO2 per ton pellets*! Dat betekent dat we 240.000 ton CO2 minder in de atmosfeer brengen, als we samen zorgen voor 120.000 ton Nederpellets verbruik per jaar. Elk jaar opnieuw! Stapt u over op Nederpellets, dan helpt u dus actief mee aan het verlagen van het CO2-gehalte.

* indien er 100% groene stroom wordt gebruikt

“Een innovatieve fabriek die biomassa maximaal benut.”

– Royal Haskoning

Ik wil meer weten
over Nederpellets

Ik wil meer weten
over restwarmte

Download rapport
RoyalHaskoning

Verwarmen met een goed gevoel

 

Een rottende boom geeft ook CO2!

 

Wat soms over het hoofd gezien wordt, is dat een omgevallen of gekapte boom gaat rotten. Bij dat proces komt ook CO2 vrij. Jalo zorgt ervoor (anders rottende) dat (anders rottend) houtafval hergebruikt en omgezet wordt in een duurzame warmtebron.

 

Duurzame keuzes.

 

Het uitgekiende productieproces van Jalo bevat, naast het opvangen van CO2 en het werken met restwarmte, meer duurzame keuzes. Zo wordt er alleen groene stroom gebruikt, en duurzame biomassa.

 

 

Jalo gebruikt landschapshout (biomassa) en houtafval uit de houtindustrie, waar de stam wordt gebruikt voor bijvoorbeeld houten meubels of voor bouwwerkzaamheden. De rest is grondstof voor onze pellets (cascadatie)Wanneer houtafval blijft liggen is de hoeveelheid CO2 die vrijkomt door verrotting gelijk aan de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij verbranding van datzelfde hout. Reden genoeg voor Jalo om alleen met biomassa te werken – er is voldoende toevoer, ook op lange termijn. Extra voordeel is dat bij een verbrandingsproces ook direct de fossiele CO2 wordt verdrongen.

 

Uit het onderzoeksrapport van Royal Haskoning:
Verse houtsnippers bevatten relatief veel vocht en aanhangend zand en vuil. De gangbare energie toepassing is het verbranden van de houtsnippers voor de productie van warmte en elektriciteit. Dit gebeurt vaak op grote schaal zodat een goede rookgasreiniging en rendabele exploitatie mogelijk is. Jalo Biopellets heeft zich als doel gesteld om juist deze verse houtsnippers als grondstof te gebruiken voor houtpellets. De houtpellets zijn de brandstof voor Bio-CV ketels. Zo komt biowarmte op kleine schaal binnen handbereik voor het verwarmen van gebouwen en woningen, individueel en in kleinschalige warmtenetten. In vergelijking met open haarden en houtkachels laten houtpellets een veel betere verbranding toe.

 

Aanplanten nieuwe bomen.

 

Jalo plant bomen. Deze landschappen worden uiteraard duurzaam beheerd, en zijn ook een bron van duurzame grondstoffen voor de Nederpellets.

 

 

 

In duurzaam beheerde gebieden:

 

  Wordt de biodiversiteit beschermd.

 

  Raakt de bodem niet uitgeput (voldoende koolstof en mineralen).

 

  Wordt er geteeld en geoogst op basis van wettelijke vergunningen.

 

  Plant men nieuwe bomen.

 

  Draagt men zorg voor een mooi en onderhouden groen landschap.

 

  Ontstaan er door goed onderhoud en op tijd verjongen mooie gesloten groene singels, en daardoor 15% meer groei.

 

Jalo Biopellets BV

XL Businesspark
Darwin 17
7609 RL Almelo

Jalo biedt een lokaal, duurzaam en circulair alternatief voor aardgas: Nederpellets.

© Jalo Biopellets • Alle rechten voorbehouden • webdesign by Brandsz.nl